« Starwood Hotelsで顧客の個人データが大量に奪われたらしい | トップページ | マイケル・ピルズベリー(森本敏解説・野中香方子訳)『China 2049』 »

2015年11月23日 (月曜日)

『扶桑略記』中の天智天皇に関する記述

下記のような記述がある。非常に興味深い。

 天智天皇4年(665年)「九月 大唐使來朝 上下合二百五十人 十二月歸畢」

 天智天皇5年(666年)丙寅正月「大唐沙門智由 貢指南車」

 天智天皇7年(668年)「同年 斑鳩寺火」、「大唐人郭務悰等 三千餘人來朝 令居近江國蒲生郡」

 天智天皇9年(670年)9月「大藏省并諸司等燒亡」、「唐人男女七百餘人來朝」

 天智天皇10年(671年)10 月「唐人二千餘人來朝 乘船四十七艘」

 天智天皇末尾「一云 天皇駕馬 幸山階鄉 更無還御 永交山林 不知崩所」

|

« Starwood Hotelsで顧客の個人データが大量に奪われたらしい | トップページ | マイケル・ピルズベリー(森本敏解説・野中香方子訳)『China 2049』 »

コメント

コメントを書く(ウェブ上には掲載しません)


コメントは記事投稿者が公開するまで表示されません。« Starwood Hotelsで顧客の個人データが大量に奪われたらしい | トップページ | マイケル・ピルズベリー(森本敏解説・野中香方子訳)『China 2049』 »